Máy cán sàn boong dày 1,5mm với máy cắt thủy lực BNF-B